Facebook

Производство на месни колбаси и деликатеси

БРАТЯ КЪРТЕВИ от фирма Месфууд АД

 

       МЕСФУУД АД е основана през 1997 г. Разполагаме със собствено месодобивно и месопреработвателно предприятие, отговарящо на европейските ветеринарно – санитарни стандарти.


       Фирмата се занимава с преработката на свинско, телешко и агнешко месо и производството на продукти с търговска марка "Братя Къртеви".

 

Богатият асортимент включва:

  • сурово – сушени колбаси и деликатеси от нераздробено месо;
  • трайни и полутрайни продукти;
  • малотрайни, полуфабрикати и разфасовки.

       Залага се на няколко вида сурово - сушени продукти, традиционни и специфични за региона под търговската марка БРАТЯ КЪРТЕВИ.

 

Сурово-сушени колбаси
Деликатеси
Трайни колбаси
Малотрайни колбаси
Варено-пушени деликатеси
Полуфабрикати