Facebook

Производство на месни колбаси и деликатеси

БРАТЯ КЪРТЕВИ от фирма Месфууд АД

 

       МЕСФУУД АД е основана през 1997 г. Разполагаме със собствено месодобивно и месопреработвателно предприятие, отговарящо на европейските ветеринарно – санитарни стандарти.


       Фирмата се занимава с преработката на свинско, телешко и агнешко месо и производството на продукти с търговска марка "Братя Къртеви", като:

  • Сурово – сушени колбаси;
  • Деликатеси от нераздробено месо;
  • Полутрайни колбаси;
  • Трайни колбаси;
  • Малотрайни колбаси;
  • Варено-пушени деликатеси;
  • Полуфабрикати.