Facebook
Производство на месни колбаси и деликатеси
БРАТЯ КЪРТЕВИ от фирма Месфууд АД

За фирмата

       Фирма МЕСФУУД АД е основана през 1997г. Разполагаме със собствено месодобивно и месопреработвателно предприятие, отговарящо на европейските ветеринарно – санитарни стандарти.

 

       Месодобивната дейност се извършва с техника гарантираща хуманното отношение към животните. МЕСФУУД АД е сертифицирана за добив на свинско трупно, говеждо, телешко, агнешко и деликатесно конско месо. Закупуват се елитни породи животни. Свинете са специално селектирани хибридни породи от най - висок клас по класификацията на ЕС. Добива се телешко месо от млади едри и добре оформени конформации на животни. Традиционно през месеците март, април и май се консумира агнешко месо и производството му е знаково за фирмата.


       Произвежданите колбаси под търговската марка БРАТЯ КЪРТЕВИ са от охладено месо, добито в кланицата. Богатият асортимент включва:

  • сурово – сушени колбаси и деликатеси от нераздробено месо;
  • трайни и полутрайни продукти;
  • малотрайни, полуфабрикати и разфасовки.

       Залага се на няколко вида сурово - сушени продукти, традиционни и специфични за региона под търговската марка БРАТЯ КЪРТЕВИ.

 

Сертификати:

HACCP

 

Добри производствени практики

ISO 22000 : 2005